CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Go down

CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  hungxd07bk1 on Thu Jul 01, 2010 4:04 pm

CÂU HỎI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Câu 01: Cơ sở để lựa chon kích thước tiết diện dầm và cột.

Câu 02: Nêu các loại tải trọng tác dụng lên khung, cách chất tải ? Tại sao hoạt tải tác dụng phải chất cách tầng, cách nhịp?

Câu 3: Nêu cách kiểm tra nội lực khi có kết quả chạy máy? Nếu tính bằng tay thì dùng phương nào?

Câu 4: Cách xác định chiều dài tính toán cột trong trường hợp sàn đổ toàn khối? Nhược điểm của sàn toàn khối và sàn panen?

Câu 5: Nêu tác dụng của dầm dọc (Dầm giằng)?

Câu 6: Tại sao trong khung bê tông cốt thép, cột khung lại bố trí cốt thép đối xứng, còn dầm khung lại bố trí cốt thép không đối xứng?

Câu 7: Nêu sơ đồ tính toán ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo và sơ đồ đàn hồi ?

Câu 8: Tại sao không tính cốt đai trong sàn ?

Câu 9: Nêu cách tính toán cầu thang( Tính toán bản thang, dầm chiếu tới, dầm chiếu nghỉ ) ?

Câu 10: Cách chất tải khung phẳng và khung không gian ?

Câu 11: Trong khung nút nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 12: Trong khung phần tử nào tĩnh định, phần tử nào siêu tĩnh ?

Câu 13: Hãy nêu cách neo cốt thép của cột tròn tại nút ?

Câu 14: Cột tròn khác cột chữ nhật ở điểm nào ?

Câu 17: Trình tự thiết kế công trình ?

Câu 18: Tại sao cần phải bảo dưỡng bê tông ?

Câu 19: Tại sao đổ bê tông thương phẩm độ sụt cao hơn bê tông thủ công ?

Câu 20: Tại sao trong đài không bố trí cấu tạo cột ?

Câu 21: Cách xác định chiều cao đài mong ?

Câu 22: Thế nào là trạng thái cân bằng giới hạn ?

Câu 23: Tác dụng cốt thép cấu tạo, cốt giá ?

Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ?

Câu 25: Khi nào tính toán theo sơ đồ khớp dẻo vá sơ đồ khớp đàn hồi ?

Câu 26: Chọn tiết diện dầm dựa vào yếu tố nào ?

Câu 27: Tại sao phải khống chế hàm lượng max , min ?

Câu 28: Vẽ các mặt bằng của kết cấu để làm gì ?

câu 29: Sàn tính toán võng như thế nào ?

Câu 30: Tại sao hoạt tải phải đặt lệch tầng, lệch nhịp ?

Câu 31: Ưu nhược điểm bản thang có cốn và không có cốn ?

Câu 32: Tác dụng của cốt đai trong cột ?

Câu 33: Xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế nào ?

Câu 34:Khi nào thì dùng sàn panen, khi nào thì dúng sàn toàn khối ?

Câu 35: Trong nhà làm việc theo một phương và hai phương, kích thước cột làm việc như thế nào cho hợp lý ?

Câu 36: Tại sao khi tính toán phải tính gió theo phương vuông góc với trục nhà ?

Câu 37: Khi tính toán nhà cao tầng trên nền đất yếu, tránh giao động bằng cách nào ?

Câu 38: Hãy nêi quan niệm cấu tạo dầm móng ?

câu 49: Sê nô có ảnh hưởng như thế nào đến nội lực của khung ? Giả quiết conson như thế nào khi giải khung bằng máy ?

Câu 40: Hãy nêu lí do thay đổi kích thước cột ?

Câu 41: Có thể thay đổi mác bê tông mà giữ nguyên kích thước cột được không ?

Câu 42: Khi tính gió nếu mặt đón gió so le thì có xem là phẳng được không ?

Câu 43: Khi thay đổi tiết diện dầm, nêu tính theo trục của dầm chính ( lớn ) thì dầm nào không an toàn

Câu 44: Cách tính chỗ giao nhau giữa hai khung ?

Câu 45: Khi liên kết giưa móng và kết cấu bên trên thì ta dùng liên kết gì ?

Câu 46: Hãy cho biết sự khác nhau giữa khung cứng và vách cứng ?

Câu 47: Tại sao dầm dọc và dầm ngang không gia cường thép ? Tại sao phải đặt đai dày ?

Câu 48: Hãy nêu phương pháp tính cầu thang ?

Câu 49: Nêu tác dụng của khe nhiệt và khe lún ?

Câu 50: Đối với nhà cao tầng khi có tải trọng gió thì có kể đến chuyển vị không ?

Câu 51: Khi nào dùng liên kết cứng, khi nào dùng liên kết khớp ?

Câu 52: Dùng móng cọc giải quyết vấn đề gì là chủ yếu ?

Câu 53: Ép cọc khi nào không cần ép tĩnh ?

Câu 54: Xác định móng trên nền đất, đá khác nhau như thế nào ? Khi nào phải thiết kế móng băng theo hai phương ?

Câu 55: Nhà nhiều tầng trên nền đất yếu tránh giao động bằng cách nào ?

Câu 56: Khi tính móng hộp dựa vào vấn đề gì ?

Câu 57: Khi chon tiết diện cọc dựa trên cơ sở nào ? Tại sao ? Trình tự thiết kế cọc ?

Câu 58: Phương pháp đóng cọc và cọc khoan nhồi khác nhau như thế nào ?

Câu 59: Dùng cách nào để kiểm tra độ sâu cọc ?

Câu 60: Cọc đóng từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong ?

Câu 61: Khi nào cần tính độ chối ?

Câu 62: Làm thế nào để biết cọc chịu uốn ?

Câu 63: Cọc dưới vách cứng va dưới móng có khác nhau không ?

Câu 64: Tại sao bố trí cốt thép đều trong cọc ? Tại sao đầu cọc phải đặt cốt đai dày ?

Câu 65: Móng băng khi tính toán nguyên hệ và chia ra thành các phần khác nhau thì cách nào là hợp lý và kinh tế?

Câu 66: Móng băng và móng đơn có gì khác nhau ? (ưu, khuyết điểm, giá thành, độ ổn định ).

Câu 67: Hãy nêu sự khác nhau giữa móng băng và móng kép ?

Câu 68: Khi tính biến dạng nền phải chấp nhận giả thiết gì ?

Câu 69: Vị trí và đà kiềng phải bố trí như thế nào đối với khung bên trên và móng bên dưới là hợp lý ?

Câu 70: Hãy nêu sự khác nhau giữa lún và lún lệch ?

Câu 71: Lực cắt khác với lực xuyên thủng như thế nào ?

Câu 72: Căn cứ vào cơ sở nào để chọn lớp đất đắp ? Lớp đất gia tải ?

Câu 73: Thế náo là nền WRINKLER ? ư và khuyết điểm ?

Câu 74: Tại sao khi móng cọc đài cao ? Dải thấp ? Cách kiểm tra xuyên thủng ?

Câu 75: Khi đóng ép cọc gặp phải một lớp đất hay một lớp nào khác mà cọ không thể vượt qua thì phải xử lý như thế nào ?

Câu 76: Tại sao khi thiết kế móng băng thường chọn bản móng nằm dưới, dầm móng nằm trên ?

Câu 77: Thép móng và thép sàn là thép chịu uốn hay chịu cắt ?

Câu 78:muốn chống thấm khe lún (khe co giãn)ta làm như thế naò?

Câu 79:Thế nào là tải trọng tính tóan ?tải trọng tiêu chuẩn?

Câu 80: Nhà cao mấy tầng trở lên thì đươc xem là nhà cao mấy loại I ?

Câu 81 :Sơ đồ kết cấu cứng là gì ?

Câu 81:Móng cứng là gì ?Móngtuyệt đối cứng là gì ?

Câu 82 :Chiều dài đoạn cốt thép chôn vào móng dài bao nhiêu ?

Câu83:Tại sao gọi là nền đàn hồi ?Tính dầm trên nền đàn hồi ?

Câu 84: Khi nào thì sơ đồ tính toàn móng băng là dầm liên tục ?

Câu 85: Khi chọn chiều sâu chôn móng thì chon theo điều kiện nào ?

Câu 86: Trong tính toán nền móng thì các chỉ tiêu nào phải lấy chỉ tiêu tính toán ?

Câu 87: Tại sao khi thiết kế nền móng lại sử dụng tải tiêu chuẩn ?

Câu 88: Tính hệ số nền có mấy cách ?

Câu 89: Hãy nêu trình tự tính toán móng băng và móng đơn ?

Câu 90: Có mấy sơ đồ tính khung ?

Câu 91: Có mấy loại liên kết nút khung ? ư khuyết điểm của nó ?

Câu 92: Trong đồ án độ kín của các móng lấy bằng mấy ?

Câu 93: Thế nào gọi là cọc chống ?

Câu 94: max, min trong dầm và cột là gì ?

Câu 95: max của dầm khác với max của cột như thế nào ?

Câu 96: Cốt thép trong cột tại sao thường đối xứng ?

Câu 97: Hãy nêu nguyên tắc làm việc của cốt xiên ?

Câu 98: Hãy nêu nguyên lý làm việc của cốt đai ?

Câu 99: Hãy nêu cách đặt cốt thép ở tiết diện chữ T?

Câu 100: Khi nào thì liên kết giữa sàn với dầm là ngàm ? Là khớp ?

Câu 101: Khi nào thì liên kết giữa dầm với cột là ngàm ? Là khớp ?

Câu 102: Khi nào liên kết giữa cột và móng là ngàm ? Là khớp ?

Câu103: Nút cứng là gì ?

Câu 104: Ngàm đàn hồi là gì ?

Câu 105: Khi đưa lực tập trung về lực phân bố thì ta sử dụng điều kiện gì ?

Câu 106: Trong công trình xây dựng mômen do tải trọng gió va mômen Câu 107: Khi công trình có tầng lửng thì tầng lửng có chịu tải trọng không ?

Câu 108: Làm thế nào để có được cặp nội lực nguy hiểm nhất trong tổ hợp nội lực ?

Câu 109: Khi tính cột thì có mấy cặp nội lực để kiểm tra ?

Câu 110: Khi biết M, N kích thước axb hợp lý khi nào ?

Câu 111: Khi nào thì tính móng cứng ?

Câu 112: Khi chọn tiết diện ngang của móng băng căn cứ vào đâu ?

Câu 113: Hãy nêu các bước tính móng băng ?

Câu 114: Móng băng là dầm trên nền nào ?
PHẦN NỀN MÓNG

Câu 01: Nêu công dụng của lớp bê tông lót móng ?

Câu 02: Nêu nguyên nhân gây lún không đều ?

Câu 03: Nêu tác hại của sự lún không đều ?

Câu 04: Công trình có cần làm giằng móng không ?

Câu 05: Thế nào là nền ?

Câu 06: Đặc điểm cấu tạo móng hợp khối ( cách tính toán ) ?

Câu 07: Khi chọn loại nền móng căn cứ vào những yếu tố nào ?

Câu 08: Thế nào là móng cứng, móng mềm ?

Câu 09: Bảng thống kê cốt thép để làm gì ?

Câu 10: Nêu các chỉ tiêu xác định đất nền ?

Câu 11: Khi tính toán móng ( cũng như các cấu kiện khác ) khi nào sử dụng tải trọng tính toán, khi nào sử dụng tải trọng tiêu chuẩn ?

Câu 12: Khi thi công móng cần chú ý những gì ?

Câu 13: Điều kiện để thi công xong một cọc ?
Câu 1: Tác dụng của thép cấu tạo, cốt giá?

Câu 2: Tác dụng của thép phân bố sàn?

Câu 3: Ý nghĩa của lớp bảo vệ cốt thép ?

Câu 4: ý nghĩa của đoạn neo cốt thép ?

Câu 5: Khi nào tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, sơ đồ đàn hồi ?

Câu 6: Số cọc thử nén tĩnh là bao nhiêu ?

Câu 7: Đoạn đập bê tông đầu cọc là 10d đoạn hàn và lentenite là 1m.

Câu 8: Cách xác đinh chiều dài cột khung một tầng1?

Câu 9: Kỹ thuật đổ bê tông đài cọc ?

Câu 10: Đổ bê tông bằng phương pháp bơm khác phương pháp thủ công ở chỗ nào ?

Câu 11: Tại sao đổ bê tông bằng phương pháp bơm yêu cầu độ sụt cao hơn ?

Câu 12: Tại sao phải kiểm tra độ sụt bê tông trước khi đổ bê tông móng cột, móng khung ?

Câu 13: Chọn tiết diện dầm dựa vào những yếu tố nào ?

Câu 14: Chọn tiết diện dầm dựa vào những yếu tố nào ?

Câu 15: Cách kiểm tra kết quả chạy máy ?

Câu 16 : Giải thích cách lập tiến độ thi công, phương pháp lập, mục đích và dựa vào đâu để lập được ?

Câu 17: Cách điều chỉnh hàm số k1, k2 ; dựa vào đâu lập được hàm số nào. Điều chỉnh tiến độ bằng cách lập tiến độ thời gian hình thành các quá trình xây dựng…

Câu 18: Khung nhà cao tầng khác khung nhà thấp tầng ở cách bố trí cốt thép.

Câu 19: Nguyên tắc bố trí cốt thép trong cọc khoan nhồi, công dụng của thép dọc và thép đai ?

Câu 20: Vai trò dây neo giằng ván khuôn cột

Câu 21: Tại sao phải khống chế hàm lượng max, min

Câu 22: Vẽ các mặt bằng kết cấu để làm gì ?

Câu 23: Cắt và nối thép trong cột, cắt ở đâu, khi nào được cắt ?

Câu 24: Qui định diện tích số thanh thép được cắt ở ẳ, 1/3, 1/2 chiều dài dầm.

Câu 25: Sàn tính toán võng như thế nào?

Câu 26: Tại sao tính võng lại dùng tải trọng tiêu chuẩn ?

Câu 27: Công dụng của cốt đai trong cột, tại sao đoạn nối thép, cốt đai phải dầy, cấu tạo cốt đai.

Câu 28: Nếu tính toán khung theo tính chất đối xứng thì sơ đồ như thế nào?

Câu 30: Có mấy cách giải nội lực khung?

hungxd07bk1

Posts : 13
Join date : 2009-11-28

View user profile

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  hungxd07bk1 on Thu Jul 01, 2010 4:05 pm

THẰNG NÀO TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU NÀO THI POST LÊN LUN NHE!!

hungxd07bk1

Posts : 13
Join date : 2009-11-28

View user profile

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  trungbuuxdbk on Thu Jul 01, 2010 5:32 pm

má...đâu mà nhìu thế mày
avatar
trungbuuxdbk

Posts : 70
Join date : 2010-03-16

View user profile

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  hophamhuuphuc on Thu Jul 01, 2010 7:50 pm

Cái này là bao gồm hết trơn kiến thức rồi, đợi đến khi tốt nghiệp đi hẵng post Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
avatar
hophamhuuphuc

Posts : 29
Join date : 2009-12-18
Age : 29
Location : tphcm

View user profile

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  pion_scor on Sun Jul 04, 2010 8:37 am

ai biết câu trả lời thì post lên đóng góp luôn đi Very Happy
avatar
pion_scor
Admin

Posts : 194
Join date : 2009-11-14
Age : 29
Location : Ho Chi Minh city

View user profile http://xd07kstn.forumotion.net

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  Huan on Sun Jul 04, 2010 10:33 am

sao thấy lớp mình chả có ai trả lời hay nêu thêm vấn đề j hết zị, chán quá. có cuốn sách móng cọc của thầy Vũ Công Ngữ, xem qua tí có gì hữu ích để còn biết chút mà đi trả lời.

mediafire.com ?wze4uqmijdd
avatar
Huan

Posts : 47
Join date : 2009-12-16

View user profile

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  pion_scor on Mon Jul 05, 2010 6:51 pm

hehe... chắc tại vừa đồ án, vừa kết cấu (vừa WC nữa) nên anh em hơi đuối ít onl forum Very Happy
cảm ơn mày về ebook Wink
avatar
pion_scor
Admin

Posts : 194
Join date : 2009-11-14
Age : 29
Location : Ho Chi Minh city

View user profile http://xd07kstn.forumotion.net

Back to top Go down

Re: CÂU HỎI ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum